Home » Politiek en actualiteit

Politiek & Actualiteit

Goedkope en afgeprijsde ebooks op het gebied van de politiek en actualiteit

Met ebooks over politiek en actualiteit is het mogelijk meer te weten te komen over het gebeuren in de wereld. Geïnteresseerd in politiek bedrijven? Hier kun je enkele van de beste en tevens afgeprijsde ebooks vinden die beschikbaar zijn over dit soms heikele onderwerp.

Politiek & Actualiteit

Het zijn politiek roerige tijden. De kiezer lijkt meer zwevend dan ooit. “De burger is op drift” wordt tegenwoordig vaak gezegd. En mogelijk geldt hetzelfde voor politici. Misschien zijn zij ook op drift.

We zien de opkomst van populistische politici in zowel Europa als de V.S., die onverwachts grote steun krijgen. En de traditionele politici lijken het niet meer te weten. Aan de ene kant worden ze ingehaald door populisten, aan de andere kant zien ze zich geplaatst tegenover een groep kiezers die ze niet meer lijken te kennen. En ze kijken vaker dan ooit over hun schouders: Hoe vallen mijn opmerkingen bij het volk? En, Hoe sta ik er deze week voor in de peilingen?

Het is tijd voor een herijking. Door eenvoudigweg na te gaan waar politiek ook alweer voor bedoeld was. En misschien is het ook mogelijk om te achterhalen wat er tegenwoordig precies aan de hand is. In zowel de politiek als de samenleving. Want het één lijkt niet los te staan van het ander. Hebben we slechts te maken met een tijdelijke periode van politieke onrust, of is er mogelijk iets mis met ons democratische systeem?

 €2,69

€2,64

Politiek & Actualiteit

Met 'De eurocrisis' geeft Martin Visser een uniek inzicht in de politieke strijd rond de redding van de euro. Van dag tot dag volgt hij in Brussel de kopstukken bij de moeizame besluitvorming tijdens tal van crisistoppen. Ook De Jager, Rutte, Bos en Balkenende spelen daarin hun rol. 'De eurocrisis' is niet alleen een politiek-economische analyse van een munt die langs de rand van de afgrond gaat; het is bovenal een spannend verslag van botsende nationale en politieke belangen, weigerachtige Grieken en schreeuwende presidenten.

€2,99

Politiek & Actualiteit

In Holland en de oorlog, uitgegeven in 1916, verzamelde dichter, vertaler en essayist Albert Verwey een reeks korte essayistische bespiegelingen over de wereld van toen, die verwikkeld was in de eerste wereldoorlog. Enerzijds probeerde hij vat te krijgen op de verwarrende tijdsgeest, anderzijds wilde hij voorspellingen doen voor de toekomst van Europa. Het is een van de weinige boeken uit die tijd die ingaat op de positie van Nederland als neutraal land tijdens de eerste wereldoorlog, en wat dat betekent voor de landen eromheen. Vanwege deze neutrale positie heeft de eerste wereldoorlog in Nederland nooit zo’n prominente plek gekregen als in de omringende landen. Albert Verwey (1865-1937) behoorde tot de Tachtigers, een revolutionaire groep schrijvers die aan het eind van de negentiende eeuw de Nederlandse literatuur opschudden. Naast dichter was Verwey ook een actief vertaler en letterkundige, al heeft hij nooit een wetenschappelijke opleiding afgerond.

 €2,99

Politiek & Actualiteit

Luyendijk op zijn best in een boekje geschreven voor wie het vertrouwen in de politiek kwijt is, of dreigt kwijt te raken. In 'Kunnen we praten' nodigt Joris Luyendijk de lezers uit om met elkaar in gesprek te gaan over de politiek, met name de mensen die net als hij het vertrouwen in de traditionele politieke partijen grotendeels of helemaal kwijt zijn. En over hoe het verder moet.

€2,99

Politiek & Actualiteit

De auteur schreef de artikelen in deze bundel tussen 2014 en 2017 uit frustratie over diverse demografische ontwikkelingen in Nederland en in Europa. Ze zijn gegroepeerd in hoofdstukken op basis van thema’s als immigratie, integratie, maatschappij en economie, niet op volgorde van tijd. De afgelopen have eeuw is de Nederlandse Staat het grootste blok aan het been van de burger geworden. Een kantelpunt komt in zicht, het punt waarop burgers zich van de staat zullen afkeren, omdat de lasten groter zijn geworden dan de baten. Ongeacht het staatsmantra dat iedereen gelijk is, kan niet iedereen gelijk verdienen aan de globalisering. Een grote groep mensen, gebonden aan het land, kan amper van open grenzen profiteren, terwijl een veel kleinere groep kosmopolieten via Kaaiman-constructies zich op kosten van het volk weet te verrijken. Het volk is melkkoe én zondebok en staat alleen tegenover een parasitaire bovenklasse, medeplichtige politici en opportunistische media. Dat kan enkel tot burgeropstand leiden.

€2,99

€2,00

Politiek & Actualiteit

Nog nooit verloor de Partij van de Arbeid zoveel zetels als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Met een verlies van 29 zetels is er sprake van diepe crisis bij de sociaaldemocraten, en dat is niet voor het eerst in de eenentwintigste eeuw. Wie dit klassieke pamflet van Joost Zwagerman uit 2007 leest, begrijpt haarfijn waarom het Asscher-effect is uitgebleven en waarom Jesse - de ‘Jessias’ - Klaver GroenLinks naar een historische verkiezingsoverwinst heeft geleid.

€2,99

Politiek & Actualiteit

Mijn meningen zijn feiten van Harm Ede Botje en Mischa Cohen is een onthullend portret van politicus Thierry Baudet. Hij kwam als een komeet omhoog in de Nederlandse politiek: een rechtse stoorzender die de zaak wel eens even zou opschudden. Veel kiezers omarmden zijn verzet tegen de gevestigde orde. Waarom maakte Baudet – zelf als gymnasiast, rechtsfilosoof en romancier lid van de elite – diezelfde elite tot zijn aartsvijand? Waar komt zijn angst voor het vreemde en voor het uitwissen van ‘onze’ westerse cultuur vandaan? Hoe ontwikkelde hij zich van conservatief tot radicaal-rechtse populist? Journalisten Harm Ede Botje en Mischa Cohen spraken met familieleden, leraren, medestudenten, (voormalige) vrienden en vriendinnen – en met ideologische voor- en tegenstanders. Mijn meningen zijn feiten laat zien hoe Baudet, nergens thuis en vaak afgewezen, dan maar zijn eigen zuil bouwde. En hoe hij na pogingen in de muziek, de wetenschap, de journalistiek en de literatuur in de politiek – voorlopig – zijn bestemming vond.

€9,99  €3,99

Politiek & Actualiteit

Veel joodse denkers worstelen in de nasleep van de Holocaust met twee vragen: hoe is deze georganiseerde misdaad in godsnaam mogelijk geweest? En hoe kunnen we voortaan nog het Westerse vrije denken vertrouwen? Als joodse vluchtelinge en filosofe legt Hannah Arendt de oorzaak van het falen vooral in de heersende 'cultuur van gedachteloosheid'. Zij zoekt naar een remedie tegen de banalisering van het kwaad.

Hoe moeten we waarheid en democratie, publieke opinie en persoonlijke overtuiging bij elkaar houden? Hoe kunnen we met al onze verschillen en onze vreemdheid toch een samen-denkende gemeenschap vormen? In de verwarring van het zogeheten post-truth tijdperk kan Arendt een gids zijn. Leven in waarheid steunt in haar ogen op de erkenning en maximale inzet van ieders 'vermogen tot oordeelskracht' in een open publieke ruimte.

€4,43

Politiek & Actualiteit

Zijn wij zo gewend aan onze vrijheid dat wij ons niet meer bewust zijn van de waarde en de kwetsbaarheid ervan? Dat is de vraag die Mabel van Oranje zichzelf en de lezer stelt in haar prikkelende pamflet In vrijheid blijven geloven. Populisme en onverdraagzaamheid bepalen in grote mate de politieke agenda in zowel Europa als de Verenigde Staten. Daarom is onverschilligheid uit den boze: het behoud van onze vrijheid en democratie verdient onze voortdurende aandacht.

€4,49

Politiek en actualiteit

Een volk zonder bewust beleefde identiteit ontaardt op den duur in een verzameling mensen waarbinnen de samenhang verdwijnt. Elke periode in onze geschiedenis kent haar eigen beperkingen, vergezichten en ook idealen. Ons ideaal is te komen tot een multiculturele samenleving die ook daadwerkelijk als zodanig functioneert. Daartoe zullen we oplossingen moeten zoeken voor de problemen die zich voordoen op plekken waar de Nederlandse cultuur dreigt ondergesneeuwd te raken door islamitische invloeden. Een volk zonder bewust beleefde identiteit ontaardt op den duur in een verzameling mensen waarbinnen de samenhang verdwijnt. Een krachteloos volk, zonder gemeenschappelijke idealen, zonder een stelsel van normen en waarden. Met zo'n volk loopt het uiteindelijk niet goed af. Bewust beleefde Nederlandse identiteit, opkomen voor essentiële normen en waarden, in debat gaan met hen die daar een andere mening over hebben, daarover gaat dit boek.

€4,95

Politiek & Actualiteit

'De politiek bemoeit zich sowieso met jouw leven, dus kun je je er maar beter een beetje tegenaan terugbemoeien op een manier die bij jou past. Volgens ons is politiek net Game of Thrones: hoe meer je je erin verdiept, hoe leuker het wordt.'
Waarom moet je niet zomaar stemmen waar je ouders op stemmen? Dat leggen Titia Hoogendoorn - bekend van haar podcast voor politiekn00bs Polititia - en Nienke Schuitemaker je graag uit. Van hoe het precies in zijn werk gaat als je het stembureau binnenloopt (ja, die stembus lijkt inderdaad op een kliko) tot hoe het politieke landschap van de laatste vier jaar eruitziet. Ze vertellen je waarom het belangrijk is om te stemmen, geven een korte basiscursus over de Nederlandse politiek, bespreken hoe je kiest op wie je stemt, verhelderen wat strategisch stemmen is en behandelen de belangrijkste politieke thema's van de laatste jaren.
Voor iedereen die voor het eerst mag stemmen, voor het eerst bewust wil stemmen óf wie voor het eerst niet zomaar wil stemmen waar zijn/haar ouders op stemmen.

€4,99

Politiek & Actualiteit

Hoe moeten we omgaan met de terugkeer van religie in een cultuur die van God los leek te zijn gekomen? De intocht van de islam in het Westen heeft spanningen veroorzaakt in de seculiere cultuur. In Nederland zoeken zowel allochtonen als autochtonen naar zingeving en houvast in een wereld die onvoorspelbaarder wordt. In Opium van het volk onderzoekt Dick Pels de redenen voor een toegenomen verlangen naar godsdienst en verkent hij de relatie met de politiek. Religie is de meest intensieve vorm van gemeenschapsbinding, maar het collectivistische karakter van religies staat haaks op de individualistische waarden die kenmerkend zijn voor de democratie. Een botsing is onvermijdelijk. Pels stelt dat de religiekritiek `gekaapt is door de rechtse politieke krachten en pleit voor een nieuwe vorm van kritiek op godsdienst, een die zich niet alleen keert tegen de orthodoxe islam, maar tegen alle vormen van onderwerping aan hogere machten.

€4,49

Politiek & Actualiteit

Een inkijk in het leven van ’s werelds meest ondoorgrondelijke leider. Niemand is zo met geruchten omgeven als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. We weten niet eens precies hoe oud hij is, laat staan hoe hij is opgegroeid en hoe hij zijn land bestuurt. Zijn land is arm, maar bezit wel kernwapens. Het is zwaar communistisch, maar flirt met het Westen. En we weten vooral wat Jong-un zijn tegenstanders – soms zijn eigen familieleden – aandoet om de macht in handen te houden. Maar wie is hij en wat is hij van plan? Anna Fifield, vermaard Azië-verslaggever, won het vertrouwen van Jong-uns tante en oom, Jong-uns enige westerse contacten en zijn kok. Aan de hand van hun onthullingen creëerde ze een onthutsend portret van ’s werelds meest geïsoleerde en zeer gevreesde dictator. Maar dit boek is meer dan een biografie. Fifield onderzoekt ook hoe informatie over Noord-Korea ons bereikt, hoe de toekomst van het land eruit zal zien en wat dit voor de rest van de wereld kan betekenen.

9,99 €4,99

Politiek & Actualiteit

Een briljant portret van de nieuwe president van Amerika Joseph R. Biden wordt zowel de gelukkigste als de ongelukkigste man van de Verenigde Staten genoemd – zijn succesvolle politieke carrière omspant bijna een halve eeuw, maar op persoonlijk vlak heeft hij veel leed te verduren gehad. Hoe kwam Biden, na een langdurige loopbaan in de Senaat en het vicepresidentschap onder Barack Obama, tot de beslissing Donald Trump uit te dagen in de strijd om het Amerikaanse presidentschap? Op welke manier zijn Bidens standpunten in de loop der jaren veranderd? En tegen welke moeilijkheden zal hij aanlopen als hij verkozen wordt? In dit indringende en genuanceerde portret schetst Evan Osnos, die Joe Biden jarenlang volgde voor The New Yorker, een haarscherp beeld van de man op wie alle hoop van progressief en liberaal Amerika gericht is. Hij sprak uitvoerig met Biden zelf en met meer dan honderd anderen, van progressieve activisten, tegenstanders en familieleden tot voormalig president Obama. Osnos toont ons een ervaren politicus, een man met zelfspot, een zeer gewiekst onderhandelaar en een smeder van coalities – iemand die verbindt en verzoent, ook over partijgrenzen heen.

 €4,99

Politiek & Actualiteit

Het ongelooflijke verhaal van Cambridge Analytica, verteld door insider Brittany Kaiser.Trumps overwinning, de inmenging van Rusland, Wikileaks en de Brexit - één bedrijf had hierbij alle touwtjes in handen: Cambridge Analytica. Het databedrijf verzamelde stiekem op grote schaal gegevens van Facebookgebruikers en hun vrienden, die adverteerders tegen betaling konden gebruiken om zeer nauwkeurig te adverteren. En te manipuleren: wat je koopt, wat je doet, wat je denkt en wat je stemt...In de nasleep van het grote privacyschandaal rondom Facebook kwam het bedrijf in mei 2018 ten val. Een van de twee klokkenluiders was Brittany Kaiser. Hoe raakte zij als jonge, ambitieuze, idealistische vrouw verstrikt in het wereldwijde web van dataverzameling, data-analyse en - zeer omstreden - dataverkoop? En wat kan zij ons leren over digitale privacy?

7,99  €4,99

Politiek & Actualiteit

Goede nieuwsvoorziening is van levensbelang voor een democratie. Hoe vaker we het nieuws volgen, hoe beter we geïnformeerd zijn, hoe gezonder de democratie. Toch? Niets is minder waar. Media bepalen voor een groot deel ons wereldbeeld. Maar wie het nieuws volgt, krijgt een verwrongen beeld voorgeschoteld. Politiek Den Haag is het decor voor verkapte realitysterren, en de algoritmen van internetgrootmachten hebben de extreme kanten van het nieuws nog verder aangezet. In dit boek worden inzichten uit de sociale wetenschap vertaalt naar praktijk en wordt er een actueel overzicht gegeven van de samenhang tussen (nieuws)mediamakers, politici en haar invloeden op democratie in het informatietijdperk.

€5,00

Politiek & Actualiteit

â Habemus papam!â schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Een nieuwe paus: Franciscus is zijn naam. Maar wat weten we nu eigenlijk over de opvolger van Petrus? Hoe gaat dat precies in zijn werk, zoâ n pausverkiezing? En welke pijnlijke dossiers liet de vorige paus voor Franciscus achter?
Stijn Fens, al sinds jaar en dag kind aan huis in het Vaticaan, vertelt over alle ins en outs van het nieuwe pontificaat. Van de pauselijke brillenmaker tot Vatileaks, van zwarte rook tot witte rook, van lobbyâ s tot fluistercampagnes: alles wat een conclaaf zo spannend maakt komt aan bod in De nieuwe paus.

€4,49

Politiek & Actualiteit

Maakt internet ons dommer? Zijn GMOs gevaarlijk? Moeten we ons zorgen maken over kunstmatige intelligentie? Waarom is het zo belangrijk om Mars te koloniseren? En wat betekent de opkomst van China voor de Europese Unie? Sinds 2011 schrijft Pepijn Vloemans in nrc.next essays over maatschappelijke en technologische vragen die soms verrassend oncomfortabele antwoorden opleveren. Of het nu gaat over de toekomst van technologie, kunst, kernenergie of klimaatverandering – vaak weigeren we nieuwe informatie te accepteren die niet spoort met onze denkbeelden. Deze twintig tegendraadse essays zijn een ideaal begin om onze aannames en denkbeelden tegen het licht te houden. Pepijn Vloemans (1984) is journalist en schrijver van 'Wat hebben we weer genoten. Reizen door de Hoorn van Afrika' (2012) en 'Survivalgids voor het Consumptieparadijs. Over geld, groei en geluk in tijden van crisis' (2013). Hij schrijft regelmatig voor nrc.next en andere media.

 €4,99

Politiek & Actualiteit

In slechts enkele decennia zijn de economie en de maatschappij gedigitaliseerd. Elke burger kan op elk moment geïnformeerd worden over wat er overal ter wereld gebeurt en 24 uur per dag en 7 dagen per week "online" zijn. Dit alles heeft enorme gevolgen voor het functioneren van de samenleving. De fysieke wereld van het dagelijks leven is niet langer de beslissende factor, maar de digitale wereld is inmiddels de echte wereld waarin de economie floreert en beslissingen worden genomen. Een digitale laag heeft de klassieke wereld geïmpregneerd, waardoor alles met alles wordt verbonden en er "kortsluitingen" ontstaan in de klassieke manier van leven.
De digitalisering raakt mensen in de samenlevingen diep, zowel de rijken als de armen. Het raakt zowel de rijke als de arme landen. Veranderingen in de economie en arbeidsmarkt en nieuwe technologieën bedreigen mensen en maken sommige mensen rijker dan rijk. Moeten we alles accepteren wat mogelijk is? Kunnen we er iets aan doen? Wat kunnen of moeten regeringen doen? Veel vragen, maar er zijn nog te weinig antwoorden. Hoe dan ook: de digitale wereld vereist een andere manier van denken.

€5,00

Politiek & Actualiteit

Van de media wordt verwacht dat ze als 'vierde macht' het bredere publiek informeert en de bestaande machtsstructuren aan een kritische blik onderwerpt. Verschillende media-analyses wijzen echter uit dat de media die opdracht vaak niet vervullen. Ze slagen er dikwijls niet in om burgers correct te informeren of werkelijke kritisch met de bestaande machtsstructuren om te gaan. Integendeel, veelal blijken er heel wat onderhuidse relaties te bestaan tussen de media en de machtshebbers.

In de hedendaagse berichtgeving spelen er dan ook een aantal onderhuidse processen die vaak onderbelicht blijven maar die er voor zorgen dat de meeste mediakanalen hun functie van kritische informatieverstrekker niet voldoende (kunnen) opnemen.

 €0,99

Politiek & Actualiteit

Dr. Dioscorides krijgt in 1870 een visioen, waarin hij een rondleiding krijgt in het toekomstige Londen van 2070. Hij verwondert zich over de mogelijkheden van alle nieuwe technologieën die de vooruitgang met zich heeft meegebracht.
Men heeft een manier gevonden om energie op te slaan en zelfs thuis te gebruiken. Door een ingenieus koepelsysteem heerst er in de stad altijd een aangenaam klimaat. Snelle communicatie met de andere kant van de wereld is mogelijk via de trans-Atlantische telegraafkabels, waardoor een Amerikaanse zangeres door het wonder van de telefoon haar stem ten gehore kan brengen.

Bezoek met dr. Dioscorides de tentoonstelling van heliochromieën, de bibliopolis en het Genealogisch Museum. Verbaas je over rijtuigen die zich zonder paarden voortbewegen en ga mee aan boord van een luchtschip. Tijdens deze reis is er dankzij de telescopen een interessant uitzicht op de landen waarboven het luchtschip vliegt, zoals Nederland, het Midden-Oosten en zelfs Nieuw-Zeeland.

€0,85

Politiek & Actualiteit

In nog geen vijftig jaar groeide een slaperig tuinbouwgebied aan de Amerikaanse westkust uit tot dé wereldwijde hotspot van technologische innovatie: Silicon Valley. In het gebied rondom San Francisco worden al decennialang vooruitstrevende producten en diensten bedacht, gefinancierd en geproduceerd. Naast bekende bedrijven als Google, Facebook, Twitter en WhatsApp werken er duizenden kleine startups in explosief tempo aan ideeën die een grote impact op ons dagelijks leven hebben en de wereld ingrijpend veranderen.

Silicon Valley biedt een bijzonder inkijkje in het verleden, het heden en de toekomst van dit gebied. Aan de hand van uitvoerige research en interviews met sleutelfiguren wordt duidelijk hoe Silicon Valley kon uitgroeien tot een unieke plek waar nerds, hippies, ondernemers en visionairs samen onze toekomst maken.

€4,99

Politiek & Actualiteit

Boeren, Burgers & Politici staat vol spannende verhalen, beschouwingen, grimlachen naar de Nederlandse politiek, polemieken en wetenswaardigheden. Scherpe observaties, bijtende spot en ontroerende beschrijvingen worden afgewisseld door verhalen met milde, menswaardige humor en vele boeiende zaken en gebeurtenissen. Met ondermeer een verhaal over de LPF'er Martin Kievits die niet in de Tweede Kamer mocht komen en daarna dusdanig door het Nederlandse rechtssysteem gemangeld werd, dat hij er letterlijk en figuurlijk aan onderdoor is gegaan. De auteur heeft daarom besloten dat de recette van dit boek aan de familie Kievits zal worden geschonken.

€4,95

Politiek & Actualiteit

Vaxx van voormalig directeur van het RIVM Roel Coutinho vertelt hoe vaccinaties onze wereld beter hebben gemaakt. Polio, pokken, mazelen, difterie, kinkhoest, rode hond of hepatitis B – je hoeft niet ver terug in de tijd te gaan om een beeld te krijgen van de ontwrichtende effecten die infectieziekten in het verleden wereldwijd hebben gehad.

Ook al denkt menig antivaxer er anders over, dankzij de preventieve werking van vaccinatieprogramma’s hebben wij ons van ernstige kinderziekten bevrijd en zijn ook ouderen steeds beter beschermd. Nieuwe pandemieën en epidemieën – zoals corona, aids, sars of ebola – hebben echter keer op keer laten zien dat het naïef is te denken dat we infectieziekten voor altijd hebben bedwongen.

 €9,99  €4,99

Mis geen enkele aanbieding van de best verkopende ebooks

bookSel

bookSel©2022