GRATIS AUDIOBOOK OVER DE VRIJE WIL VAN DE MENS

Home » Gratis audiobooks » GRATIS AUDIOBOOK OVER DE VRIJE WIL VAN DE MENS  

GAAT ‘VRIJ’ EN ‘WIL’ WEL GOED SAMEN?

 

Gratis audiobook
 

In dit gratis audiobook wordt de vraag gesteld of de mens over een vrije wil beschikt. Een vraag zo oud als de filosofie. De moeder van alle wetenschappen en dus ook van de wetenschap die zich bezig houdt met de werking van het menselijk brein. Centrum van ons doen en laten.

Wordt dit doen en laten door een vrije wil bestuurd of is het voorbeschikt en er van handelingsvrijheid geen sprake is? Slechts noodzakelijkheid. Wil om te leven, maar helaas geen vrije wil om te leven. Men wordt op de aarde geworpen als mens of dier, waarbij de eerste zich dan verbeeldt een keuze te hebben in z’n verrichtingen en de tweede volkomen instinctief handelt.

Maar is deze keuze er wel? Of denkt men dat door een overschot aan grijze cellen. De schijnvertoning van het leven, slechts gefundeerd op een aan de muur van het willen gekluisterd denken. Op filosofisch vlak kan men zich afvragen of er niet sprake is van het gedwongen het levenspad bewandelen, een richting met genoeg zijpaden die men door tal van maatschappelijke en persoonlijke beperkingen helaas niet kan inslaan. Of alleen gedwongen door pech of onwetendheid. Wie de verkeerde afslag neemt kan wel eens van een koude kermis thuis komen. Voorzichtigheid troef dus bij het navolgen van een ingeving op basis van de te verzadigen begeerte naar avontuur.

De vrije wil als louter cerebrale mogelijkheid. Hooguit de wil om te leven. Wat helemaal geen keus is maar een noodlottig gegeven. Een macaber soort feest van de fantasie op het toneel van de mensheid, al dan niet botgevierd in cynische spotternij over de eigen beperkte mogelijkheden in een van te voren vastgelegde en omlijnde wereld. Iets waar het gros zich van de burgers in schikt. Wat niet weg neemt dat we steeds meer te weten komen over de werking van het apparaat dat een allesbepalende invloed heeft op wie we zijn en wat we doen: de hersenen.

Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewustzijn en onze zogenaamde vrije wil? Zegt hersenactiviteit iets over waarom we doen wat we doen? Over de vraag wat het betekent om mens te zijn? In dit gratis audiobook met als titel Neurofilosofie analyseert Herman Philipse op onnavolgbare wijze de verschillende visies over dit heikele onderwerp.

Het geestig en gevat op een rij zetten van de inzichten van de belangrijkste neuro-wetenschappers in binnen- en buitenland. Maar ook het op kritische wijze bespreken van de verschillende filosofische theorieën over de verhouding tussen de hersenen, bewustzijn en gedrag. Luister en kom gratis en voor niets te weten wie of wat ons beheerst als mens. Of is het beter te zeggen: bewild als denkende aap?

 

 

Selexyzebooks

 

 

 

Gratis audiobook
Te downloaden op 123luisterboek.nl: de vrije wil
Inspreker en auteur: Herman Philipse
ISBN: 9789085308621
Grootte 90 mb

 

Fragment over de vrije wil geschreven en voorgelezen door Herman Philipse: