Leeswijzer Geschiedenis Non-Fictie Ebooks

Home » Leeswijzer » Leeswijzer Geschiedenis Non-Fictie Ebooks  

Geschiedenis (non-fictie ebooks) te lezen op een Kindle

 

Geschiedenis
 

 

In de categorie geschiedenis onder de noemer non-fictie neemt de schrijver een duik in de geschiedenis. Recent of lang geleden, tot heel lang geleden, kan een historisch ebook tot nieuwe inzichten in een bepaald onderwerp leiden. Maar ook gewoon interessant zijn om te lezen wat er in een andere tijd dan de onze plaats vond:

 

 

Titels:

 

 

Geschiedenis

 

 

 

 

 

Geschiedenis in ebooks
Sapiens
Geschiedenis
Sapiens is een ebook over de geschiedenis van de soort mens. De maker dus eigenlijk van alle andere geschiedenis: zonder mens geen historie. Wat is dat toch voor vreemd wezen dat overal en nergens sporen achter laat. Honderdduizend jaar geleden waren er wel zes verschillende menssoorten. Nu is er maar één soort over, en dat zijn wij. Homo sapiens. Hoe komt het dat alleen wij zijn overgebleven? Hoe kwamen onze voorvaderen op het idee om steden en zelfs koninkrijken te stichten? Waarom gingen we in goden geloven, maar ook in natiestaten, en in bedrijven. Waarom vertrouwen we op geld, boeken en wetten? En hoe zal onze wereld er in de toekomst uitzien? In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we geworden wie we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met een raadselachtig fenomeen: de mens. Sapiens is bij Amazon.nl te koop voor €9,99.
Het Amerikaanse presidentschap
Geschiedenis
Ebook Het Amerikaanse presidentschap van Frans en Paul Verhagen gaat zoals de titel zegt over de geschiedenis van het machtigste ambt ter wereld: president van Amerika. Behalve geschiedenis komt ook de actualiteit aan het bod. De schrijvers proberen bijvoorbeeld antwoord te vinden op de vraag hoe het komt dat Amerikaanse presidenten machtiger lijken dan wie ook en toch kunnen ze maar zelden hun wensen verwezenlijken. Wat alles te maken heeft met het politieke systeem dat anders is dan in bijvoorbeeld Nederland met z’n vele partijen. Hoe werkt het Amerikaanse verkiezingssysteem precies? Uiterst actueel in een nieuw verkiezingsjaar waarin een zekere Donald Trump herkozen zou kunnen worden. Nachtmerrie voor menig democraat. Ebook Het Amerikaanse presidentschap is bij Amazon.nl te koop voor €9,99.
De Tempeliers
Geschiedenis
Het ebook De Tempeliers van de Engelse historicus Dan Jones gaat over de opkomst en de ondergang van de kruisridders. De orde van de Tempeliers werd in de twaalfde eeuw opgericht door negen kruisridders met als doel het beschermen van de pelgrims in het Heilig Land tegen de Arabieren. Die daar tot op de dag van vandaag ook aanspraak op maken. Niet geheel onterecht overigens. Iets dat raakt aan het huidige Midden-Oosten-conflict: de legitimiteit van de staat Israël. Waar de kruisridders nog geen weet van hadden omdat het toen een strijd was tussen christenen en Arabieren. De Tempeliers legden een gelofte af van armoede en gehoorzaamheid aan de Paus. Ze werden mede daardoor in 1129 erkend door de kerk. Verenigd onder het rode kruis trokken ze ten strijde in naam van God. Later ontwikkelde de orde zich van kruisridders tot ketters en bankiers. Het ebook De Tempeliers is bij Amazon.nl te koop voor €14,99.
Napoleon
Geschiedenis
Het ebook Napoleon, geschreven door romancier en conferencier Bart van Loo, gaat over twee fenomenen uit de westerse geschiedenis: de Franse Revolutie en Napoleon. Maar het ebook gaat toch vooral over de laatste. Product van z’n tijd, dus van de toenmalige omwenteling die plaats vond en waarin door de daaruit voortkomende chaos Napoleon de kans kreeg z’n politieke en militaire almacht te doen laten gelden, niet alleen in Frankrijk, maar ook daar buiten. Het ebook Napoleon is bij Amazon.nl te koop voor €9,99.
Noormannen
Geschiedenis
Het ebook Noormannen van John Haywood gaat over de Vikingen. De roofzuchtige zeevarende mannetjesputters die geen zee te hoog ging voor het bereiken van het te plunderen gebied: Engeland en het vasteland van Europa. Als schrijvende wetenschapper gaat het John Haywoord niet alleen om het sensationele, maar ook om de achterliggende cultuur van de Noormannen. Wat waren hun gebruiken en gewoontes? Waar geloofden ze in? Het ebook Noormannen is bij Amazon.nl te koop voor €14,99.
Herfsttij der middeleeuwen
Geschiedenis
Het ebook Herfsttij der middeleeuwen is geschreven door de bekende historicus Johan Huizinga (1872-1945). In zijn tijd een spraakmakend boek. En nog steeds is het dat. Vandaar deze herdruk. Herfsttij laat de middeleeuwen niet zijn als een duistere periode, maar eerder het tegenovergestelde: een periode van volle ontwikkeling en rijpe oogst. Nog steeds is Herfsttij fascinerend om te lezen en werd en wordt alom geprezen als een geschiedkundig meesterwerk. Herfsttij der middeleeuwen is bij Amazon.nl te koop voor €9,99.
De waanzinnige veertiende eeuw
Geschiedenis
Het ebook De waanzinnige veertiende eeuw is geschreven door de Amerikaanse historica Barbara Tuchman. In aanvulling op het ebook Herfsttij der middeleeuwen omschrijft ze de veertiende als een waanzinnige periode waarin het einde der tijden nabij lijkt: viermaal wordt het werelddeel getroffen door de Zwarte Dood. De koningen van Engeland en Frankrijk bestrijden elkaar in een wrede en langdurige strijd, de Honderdjarige Oorlog, en roversbenden terroriseren de boerenbevolking. Maar de veertiende eeuw is ook een periode van vitaliteit en culturele bloei, waarin de adel zijn heldendaden in ridderromans laat optekenen, de hoofse liefde in velerlei toonaarden wordt bezongen en waarin schrijvers als Boccaccio, Petrarca en Chaucer de grondslag leggen voor een grote literaire traditie. Het ebook De waanzinnige veertiende eeuw is bij Amazon.nl te koop voor €9,49.
Een kleine geschiedenis van bijna alles
Het ebook Een kleine geschiedenis van bijna alles van Bill Bryson gaat over de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van geologie, scheikunde, paleontologie, astronomie etc. van de laatste vier eeuwen. Wat meer vragen dan antwoorden oplevert. Wat voor Bryson geen belemmering vormt, eerder een stimulans in het onderzoek, hoewel het raadsel er eigenlijk alleen groter door wordt. Wat gebeurde er toen het heelal begon? Er is wel een antwoord, maar zelfs wetenschappers zeggen dat je maar beter niet kunt proberen je er een voorstelling van te maken in termen van een wereld die wij, aardbewoners, kennen. Bryson neemt de lezer mee op een zoektocht door enkele eeuwen van wetenschappelijke ontwikkelingen: de samenstelling van het heelal, de opvattingen van geleerden als Einstein en Darwin en het leven op deze planeet. Het ebook Een kleine geschiedenis van bijna alles is bij Amazon.nl te koop voor €9,99.
Schilderslief
 Het ebook Schilderslief van Simone van der Vlugt is zowel een roman als een vakkundig geschreven geschiedenis. Onderwerp is de relatie tussen Geertje Dircx en de schilder Rembrandt van Rijn. Vriendschap die overging in vijandschap toen de beroemde schilder z’n geliefde voor twaalf jaar liet opsluiten in het spinhuis van Gouda. Het hoe en waarom leest als een spannende detective, maar is ook geschiedkundig gezien van groot belang. Hoe ging Rembrandt van Rijn om met z’n naasten? Het ebook Schilderslief is bij Amazon.nl te koop voor €8,99.
Jacoba, dochter van Holland
Het ebook Jacoba, dochter van Holland geschreven door Simone van der Vlugt is net als Schilderslief een historische roman. De schrijfster kruipt op overtuigende wijze in de huid van Jacoba van Beieren. Een feministe avant la lettre die zich van een kwetsbaar meisje ontwikkelt tot een sterke vrouw. Wanneer Filips de Goede haar in 1425 opsluit in het Gravensteen in Gent besluit Jacoba van Beieren, dan 24 jaar, om op te schrijven wat ze tot dan toe allemaal heeft meegemaakt. Het ebook Jacoba van Holland is bij Amazon.nl te koop voor €6,99.

 

Een epub omzetten naar een formaat geschikt voor de Kindle? Ga naar de pagina op deze site waarin het converteren van een epub naar mobi wordt uitgelegd: Epub omzetten