Zon Lucinda Riley Afrikaans avontuur

Home » Literatuur » Zon Lucinda Riley Afrikaans avontuur  

EBOOK ZON VAN LUCINDA RILEY NEEMT EEN KIJKJE IN DONKER AFRIKA

 

Ebook Zon
 

Literatuur is een vreemd iets. Niet echt een duidelijk te omschrijven gebied van aan het papier toevertrouwde aan gedachtegoed. Daar zijn nogal wat gradaties in te vinden. Wat is wel en wat is niet literair?

Een vraag waar menig letterkundige zich het hoofd over gebroken heeft zonder een bevredigend antwoord te vinden. Het is dan ook tamelijk subjectief. Creativiteit eigen. Schrijven als kunst dat zowel een beroep doet op de ogen als op het inlevingsvermogen van een lezer? Anders dan bijvoorbeeld muziek. Dat het gemoed op een veel directere wijze aanspreekt via de oren. Lezen als het in zich op nemen van woorden, geplaatst in een bepaalde volgorde. Wat een geslaagd of minder geslaagd beeld op roept. Vandaar het gebruik van metaforen. Het spreken in beelden via geschreven tekst.

Toch geldt Kafka als een groot schrijver

Misschien dat het behalve om woorden ook om tijd gaat bij het lezen van een boek. Tijd als de moeite die een lezer zich zal moeten en ook willen getroosten om de laatste bladzijde te bereiken. Bijvoorbeeld bij een schrijver als Kafka. Het beklimmen van een alp aan woorden op de imaginaire klok van haast en ongeduld.

Menig lezer die al na een paar bladzijden genoeg heeft van een boek als Het proces of Het slot. Het zenit geen millimeter dichterbij. Gevallen in een ravijn van dubbelzinnigheden of bedolven onder een lawine aan saaiheid. Toch geldt Kafka als een groot schrijver. Iemand die als geen ander de kunst verstond de schijn op te houden, de schijn van diepgang in een tijd die daarom vroeg: het interbellum.

Het te boek stellen van de ondoorzichtige mechanismen waarop het moderne zich aandiende na de Eerste Wereldoorlog, verwordend tot de (bureaucratische) dictatuur van fascisme en communisme. Twee duistere politieke experimenten die de vorige eeuw in een bloedige greep hielden. Voorzien door een schrijver als Kafka? Als dat zo is dan komt het vast ook een beetje door de ondoorzichtigheid van de verhalen. Die lenen zich beter om er meer achter te zoeken dan de schrijver mogelijk bedoeld heeft.

Ieder deel gekoppeld aan een geadopteerde zuster

De boeken van Lucinda Riley zijn veel directer van toon dan die van Franz Kafka. Twee literaire uitersten. Dubbelzinnig tegenover ondubbelzinnig. Er staat bij Lucinda Riley wat er staat. Het onder woorden brengen van een wereld waarin het vluchtige van een gemakzuchtig leven hoogtij viert. En dat dus in een stijl die nogal oppervlakkig over komt.

Een lezer glijdt dan ook als in een hazenslaapje over de alinea’s richting de laatste ontwakende pagina. Het luxe wereldje ingezogen van de zoveelste zus die op zoek gaat naar haar afkomst. In totaal zeven. Boeken met korte titels als Storm, Schaduw, Parel en Maan. Ieder deel gekoppeld aan een geadopteerde zuster.

In de roman en het ebook Zon is het de beurt aan de donker getinte schoonheid zus Elektra. Het oogappeltje van Pa Salt. Z’n dood laat ook haar niet onberoerd. Hoewel een succesvol fotomodel wordt ze er toch door aan het wankelen gebracht. Misschien ook door het lege leven als covergirl van de grote internationale modebladen. Wat mede de oorzaak is van haar vlucht in drank en drugs.

Het is een schrijven van een vrouw die beweert haar grootmoeder te zijn

Ze is zogezegd een grootgebruiker, op de been gehouden door haar persoonlijke assistente. Een standvastige moslima die haar vergezeld naar de zoveelste exotische locatie voor een fotoshoot. Dan vlug weer terug naar het luxe appartement in New York om al feestend de dagen en vooral nachten door te brengen. Het wachten is ofwel op de onvermijdelijke val naar beneden of op een reddende ommezwaai in haar leven.

Het laatste gebeurt, zoals in wel meer boeken van Lucinda Riley. Uiteraard tegen een prijs: ontdekken wat er achter het masker van het succesvolle fotomodel zit aan mens of misschien ook wel een beetje aan monster. Daar komt Elektra achter in Kenia na het ontvangen van een mysterieuze brief. Het is een schrijven van een vrouw die beweert haar grootmoeder te zijn. Op naar Afrika waar ze ontdekt dat haar wortels liggen bij de Masai.

Iets dat een steeds groter lezerspubliek aan spreekt

Manhatten omgeruild voor de Keniaanse open vlaktes. Daar begint het ontrafelen door Electra van haar afkomst. Ver van de lens van modefotografen doet ze de ene bizarre ontdekking na de andere. De duik in het verleden van haar leven is een beproefd en geslaagde manier van vertellen van Lucinda Riley geworden. Plotseling krijgt een verhaal inhoud, waar het eerst nogal leeg en hol was allemaal.

Natuurlijk draagt de romantiek ook z’n steentje daaraan bij. Maar het gaat te ver de schrijfster te beschuldigen van bouqetreeks-achtige activiteiten achter de tekstverwerker. Daar is het verhaal dat ze telkens te vertellen heeft net iets te boeiend voor. Ook in het ebook Zon. Waar een leeg bestaan als succesvol fotomodel wordt voorzien van de nodige lading aan pijn en toenemend verdriet. Culminerend in een bevrijdende expeditie richting het verleden. Iets dat een steeds groter lezerspubliek aan spreekt.

Daar trekt Riley flink van leer op het gebied van het sentiment

Haar boeken staan dan ook bovenaan op de internationale bestsellerslijsten. Maar de vermeende diepzinnigheid van een schrijver als Franz Kafka zal haar wel nooit ten deel vallen. Daar zijn de door haar vertelde stories te direct voor. Ook in het ebook Zon waar Electra leert wat ware moederliefde is. Die bovendien niet alleen afkomstig hoeft te zijn van de biologische moeder.

Het nieuwe inzicht in haar ware afkomst als succesvolle vrouw zorgt ervoor dat ze de strijd aan gaat met de alcohol- en drugsverslaving. Wat gepaard gaat met het nodige aan emoties op de laatste ‘bladzijden’ van het ebook Zon. Daar trekt Riley flink van leer op het gebied van het sentiment. De lezer is dus gewaarschuwd.

 

Het ebook Zon van Lucinda Riley is bij Bol.com te koop voor €14,99.

 

 

 

Selexyzebooks

 

 

De pest van Albert Camus uiterst actueel
Jeroen Brouwers nieuw: Cliënt E Busken