Ebook grote verwachtingen van Geert Mak

Home » Ebook » Ebook grote verwachtingen van Geert Mak  

HET EBOOK GROTE VERWACHTINGEN VAN GEERT MAK MAAKT DE BALANS OP VAN DE CATASTROFALE SITUATIE OP VLUCHTELINGENGEBIED IN EUROPA. O.A. BIJ LIBRIS VERKRIJGBAAR.

 

Ebook Grote verwachtingen.
 

Landen bestaan grofweg gesproken uit min of  meer losse verbanden tussen burgers onderling en tussen burgers en instellingen, oftewel instituties. Het wetgevende deel ervan het overkoepelende orgaan vormend van overheid en politiek. Met een om de zoveel jaar gekozen bestuur oftewel regering. Dat kan zeer succesvol uitpakken zoals in Amerika en West-Europa. Er is dan sprake van democratie en welvaart.

Maar hetzelfde eeuwenoude concept kan om tal van redenen ook catastrofaal aflopen: armoede en onderdrukking door het staatkundige instituut dat geen politieke controle duld of alleen mondjesmaat. Dit laatste was en is het geval in een groot aantal landen in het Midden-Oosten, zoals in Syrië. Waar de burgers het per decreet geregeerd worden door een niet door hen gekozen president, Assad, beu waren en massaal de straat op gingen. Dit wordt ook wel de Arabische lente genoemd.

In Libië leidde dat tot de val van dictator Khadaffi. Maar Assad bleek toch moeilijker tot aftreden te bewegen. Er brak een uitzichtloze burgeroorlog uit met hondderduizenden doden en gewonden tot gevolg. Uiteindelijk met behulp van Rusland ‘gewonnen’ door Assad en z’n volgelingen. De bevolking sloeg massaal op de vlucht. Eerst naar Turkije om in wankele rubberboten de oversteek richting Griekenland te wagen.

Vervolgens ging het in noordelijke richting om uiteindelijk in het welvarende Duitsland asiel aan te vragen. Genereus opgevangen door Merkel en de haren.

Minstens een miljoen Syriërs die er een nieuw leven konden beginnen

Minstens een miljoen Syriërs die er een nieuw leven konden beginnen. Wat tot veel protest uit rechtse hoek leidde en mede de oorzaak van de opkomst van een ultrarechtse partij als de AFD. Het kostte Angela en haar CDU veel prestige en daarmee politieke macht. Zelf heeft ze besloten dat ze alleen nog deze regeringsperiode afmaakt om het daarna definitief voor gezien te houden. Een verdeeld Duitsland achter latend.

Voer voor sociologen en dan vooral het schrijvende deel ervan. Bijvoorbeeld in Nederland Geert Mak. Die heeft een boek, ook verkrijgbaar als ebook, met de veelzeggende titel ‘Grote verwachtingen’, het leeslicht doen zien. Het ebook Grote verwachtingen gaat zoals men zal kunnen raden vooral over de vluchtelingenproblematiek, dat inmiddels heel Europa in de greep heeft.

Het paradijselijke Avondland dat de toevloed van vreemdelingen op zoek naar een nieuw bestaan niet meer aan kan. Binnengrenzen bestaan niet of nauwelijks nog. Buitengrenzen wel. Bijvoorbeeld die van Hongarije, inmiddels veranderd in een nieuw soort IJzeren Gordijn waar geen weldenkende vluchteling zich nog aan waagt. Die zitten nu opeengepakt in opvangkampen in Turkije en Griekenland. Kunnen geen kant meer op. Terug naar een verwoest land gaat niet. De weg naar het Noorden afgesneden door prikkeldraad en grenswacht. Een uitzichtloze situatie.

Vijftien jaar eerder schreef Geert Mak een bijzonder succesvol boek In Europa (ook verkrijgbaar als ebook).

Ruim voor de huidige grote migratiestroming op gang kwam

De eerste druk daterend uit maart 2004. Ruim voor de huidige grote migratiestroming op gang kwam. Bijna te vergelijken met de Volksverhuizingen aan het eind van het Romeinse Rijk. Van landen was toen nog geen sprake, eerder van losse stamverbanden zoals de Franken en de Goten. Maar ook de Vandalen die plunderend rondtrokken richting het beloofde land Italië dat die naam toen overigens nog niet had. Meer een soort Groot Rome. Maar dit terzijde.

In Europa, dat ook als televisieserie was te zien, gaat over de twintigste eeuw. Keurig verdeeld over 12 hoofdstukken. Het eerste beginnend in 1900  ̶  Amsterdam, Parijs, Londen, Berlijn, Wenen  ̶  de laatste eindigend in 1999 (Boekarest, Novi Sad, Srebrenica, Sarajevo). Heden en verleden door elkaar heen lopend.

Maar het accent toch vooral op het verleden. Historische gebeurtenissen van de roerige eeuw die door de nog levende getuigen in de diverse landen van Europa van commentaar worden voorzien. Het leverde een boeiend relaas op van het gebied zich ruwweg uitstrekkend van Middellandse Zee, de Balkan richting Noorden en Westen. Europa dus.

Eeuwenlang begrensd door woest land en wild water. Min of meer het uitgangspunt vormend van de opvolger van In Europa: Grote verwachtingen.

Een boek (ebook) met dezelfde titel als dat van Great expectations geschreven door Charles Dickens

Een boek (ebook) met dezelfde titel als dat van Great expectations geschreven door Charles Dickens. Over mensen die met alle mogelijke middelen hun lot trachtten te verbeteren in het Victoriaanse Engeland en van de armoede waarin ze verkeren naar rijkdom willen.

In het boek en ebook Grote verwachtingen van Geert Mak, gaat het niet om een romantische vertelling, een verzonnen verhaal, maar om de bittere realiteit. Vluchtelingen die op zoek naar een beter leven noodgedwongen huis en haard hebben verlaten om bedrogen uit te komen. De dagen uitzichtloos slijten in povere omstandigheden als vluchteling in een kamp op bijvoorbeeld een Grieks toeristeneiland, waar ze precies het tegenovergestelde zijn van een zon zoekende Europeaan.

Als armzalige verschoppeling ruilen de vluchtelingen, het subtropische klimaat, de warme zomerse stralen het liefst direct om voor een mals Duits-Nederlands regenbuitje. Iets dat door het eerder genoemde Hongaarse grenshek en de inmiddels politiek gezien gedraaide wind niet meer tot de mogelijkheden behoort. Een gegeven dat Geert Mak ook aan het denken zet. Ooit een vurig pleitbezorger van het multiculturalisme inmiddels toch iemand die op nuchtere wijze constateert dat niet alle verwachtingen waar gemaakt kunnen worden. Vooral niet die van miljoenen vluchtelingen op zoek naar een beter leven in Europa.

 

Het ebook Grote verwachtingen (591 pagina’s) is te krijgen bij o.a. Libris.

 

 

Selexyzebooks

 

 

 

Denken als omdenken: Ebook over kinderlijk denken
Meeslepend ebook: De kat en de generaal