Dalende Verkoop E-reader! Het E-book Op z’n Retour?

 

Kindle e-reader.

 

E-reader ja of nee?!

Wat niemand nog had kunnen, maar wat toch gebeurd is dat de verkoop van de e-reader steeds verder terugloop, terwijl de populariteit van het e-book juist toeneemt. Wat is er gaande op het gebied van digitaal publiceren en lezen?

Verkoop e-reader daalt sneller dan verwacht!

De verkoop van e-readers wordt iedere maand minder. Maar betekent dit ook het eind van het e-book? Nee, integendeel. Zoals in het vorige artikel op de blog uiteengezet vindt er eerder een verschuiving plaats van leesmethode op het gebied van het digitale boek, het e-book, dan een vermindering van het aantal lezers van digitale uitgaven. Uit de verkoopcijfers komt een beeld naar voren van weliswaar dalende verkoop van e-readers zoals de Kindle, Nook en Kobo, terwijl het e-book nog steeds goed wordt verkocht. In 2017 heeft van de volwassenen 23 % een e-reader voor het lezen van e-books, terwijl dat in 2014 nog ruim 32 % van de volwassenen was. Een duidelijke omkeer dus in de verkoopresultaten, zoals te zien is op onderstaande grafiek met daarop de verkoopresultaten van e-readers vanaf het jaar 2008 tot en met 2016.

 

Verkoop e-readers.

Verkoop van de e-reader vanaf 2008.

 

Een trend die zich ook in dit jaar, 2017, lijkt door te zetten. Wat volgens analisten onder andere te wijten is aan het feit dat sinds de introductie van de e-reader in 2008 er geen verdere technologische ontwikkeling, lees verbetering, heeft plaats gevonden in het digitale lezen. Met andere worden de e-reader van toen is nog steeds in grote lijnen die van nu. Wat de kooplust ook niet echt aanwakkert, zoals bij de smartphones die bijvoorbeeld een steeds groter en ook beter scherm kregen, waarop dus ook heel goed e-books gelezen kunnen worden. Wat blijkbaar ook gebeurd, vandaar de dalende verkopen van de e-reader. Wat ook blijkt uit het feit dat inmiddels de helft van de amerikanen een tablet heeft, ook voor het lezen van e-books. Waarom twee apparaten wanneer men ook met eentje toe kan, die bovendien nog veel meer functies heeft dan het lezen van e-books.

 

 

Tablet bezitters 2015.
Gelukkig betekenen deze cijfers dus niet dat er geen e-books meer verkocht worden. Integendeel. De verkoop daarvan vertoont nog steeds een stijgende lijn (zie onderstaande grafiek, zodat voorzichtig de conclusie getrokken kan worden dat niet de interesse voor het elektronische lezen aan het verdwijnen, alleen de manier waarop verandert.

 

 

Verkoop aantal e-books in de VS.

Verkoop aantal e-books in de VS.

 

Selxyzebooks.