Schrijvers en hun gefotografeerde portretten op de kaft

Schrijvers

Schrijvers en de dingen die ze niet zeggen: hun portretten!

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Als één beroepsgroep deze wijsheid zou moeten kennen dan zijn het wel de schrijvers van boeken, van romans, maar ook van gedichten. Maar ja die moeten het nu eenmaal hebben van de geschreven taal, anders waren ze wel filmer of fotograaf geworden. Dus die pennen tegen beter weten in driftig door. Zich niet of nauwelijks bekommerend om het eigen gezicht dat ze daarbij trekken.

Over het algemeen die de spotlights, de fotografen, juist liever mijden dan ze op zoeken. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar de regel is toch een beetje dat ze zich in stilte wijden aan hun taak als auteur: het produceren van een boek, het liefst eentje dat goed verkocht wordt.

Woorden op een scherm van een tekstverwerker die hopelijk eenmaal in drukvorm een grote groep lezers tot de verbeelding spreekt. In deze tijd van ontlezing een steeds moeilijk wordende opgave. Toch is er van de kant van de slinkende groep lezers wel degelijk belangstelling voor het uiterlijk van een schrijver. Hoe ziet zo’n al dan niet literaire zwoeger er nu precies uit? Het boek op de schoot of reader dus even opzij gelegd en kijken naar het hoofd van hun held.

Zijn ze knap of lelijk? Zijn het morsige types die de haren niet kammen? Of tutten ze zich juist op voor de fotograaf wanneer de uitgever daar op staat, want het boek moet toch ook verkocht worden en het liefst in een zo groot mogelijke oplage?

Daarom moet als het even kan hun beeltenis toch zo recent als mogelijk op de achterflap verschijnen. Dan kunnen ze niet aan komen met een vergeelde jeugdfoto. In deze rubriek nu eens geen aandacht voor de inhoud van een boek, maar voor het gezicht erachter. Voor het portret van een schrijver. Mannelijk en vrouwelijk, jong en oud, mooi en lelijk.

 

Schrijver Maarten 't Hart.
Maarten ‘t Hart
 

Een mooi en stemmig portret van de schrijver Maarten ‘t Hart, gefotografeerd door Tessa Posthuma de Boer.

Schrijver Maarten 't Hart.
Maarten ‘t Hart

Een wat meewarig in de lens van de fotograaf kijkende Maarten. (Foto ANP).

Schrijver Maarten 't Hart in zijn moestuintje.
Maarten ‘t Hart.

Maarten in zijn moestuintje.